ZÁSTAVA OD 20 000 KČ DO 100 000 KČ

Máte finanční potíže? Poskytujeme okamžitou ZÁPŮJČKU peněz PROTI ZÁSTAVĚ MOVITÉ VĚCI. Samostatné půjčky, bez ručení věcmi neposkytujeme!!! Vždy je zápůjčka proti zástavě.

Co nabizíme:

 • fér podmínky
 • nízký úrok 2,5 % týdně (7 dní)
 • smlouva až na 6 týdnů
 • peníze ihned

Podmínky zástavy:

Smlouva o zápůjče proti zástavě movité věci, je sjednána mezi dlužníkem a věřitelem, který je provozovatelem zastavárenského závodu. Při poskytnutí zápůjčky byla věřiteli přenechána movitá věc a nevzniká mu tak právo na vrácení peněz. Svoji pohledávku v případě nezaplacení dluhu zhojí pouze zpeněžením přenechané věci. Na tuto smlouvu se proto nevztahují ustanovení zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, a to ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c. uvedeného zákona.

 • Věk 18 let a více
 • Platné 2 doklady totožnosti (občanský průkaz a pas)
 • Movitý předmět k zástavě

Důležitý je dobrý stav, funkčnost a příslušenství nabízené věci (Od toho se odvíjí konečná cena. Nejvíce peněz dostanete za nové a nepoškozené věci s doklady, v originální krabici). Věci musí být ve výhradním vlastnictví, nesmí pocházet z trestné činnosti, ani být součástí exekučního soupisu, majetkové podstaty v insolvenčním řízení, ani na nich nesmí neváznout žádná faktická nebo právní vada.

 • Kalkulace ceny – náš pracovník vypočítá cenu a udělá vám finanční nabídku
 • Sepsání smlouvy o zápůjčce
 • Podle výše zástavy jsou požadovány (od 20. tisíc Kč) tyto výpisy z registrů:
  – centrální exekuce (www.ceecr.cz)
  – insolventní rejstřík
  – centrální registr půjček (www.solus.cz)
  – výpis z registru bankovních (www.cbcb.cz)
  – další registry

Ochranná lhůta:

 • Ochranná lhůta je 2 dny po zavolání
Seznam věcí, které zastavujeme:

Shares
Share This