ZÁSTAVA OD 100 KČ DO 20 000 KČ

Máte finanční potíže? Od nás dostanete okamžitou ZÁPŮJČKU peněz PROTI ZÁSTAVĚ MOVITÉ VĚCI. To není sen, ale skutečnost. Samostatné půjčky, bez ručení věcmi neposkytujeme!!! Vždy se jedná o zápůjčku proti zástavě.

Co nabízíme:

  • fér podmínky
  • nízký úrok 10 % týdně (7 dní)
  • smlouva až na 6 týdnů
  • peníze ihned

Podmínky zástavy:

Smlouva o zápůjče proti zástavě movité věci, je sjednána mezi dlužníkem a věřitelem, který je provozovatelem zastavárenského závodu. Při poskytnutí zápůjčky byla věřiteli přenechána movitá věc a nevzniká mu tak právo na vrácení peněz. Svoji pohledávku v případě nezaplacení dluhu zhojí pouze zpeněžením přenechané věci. Na tuto smlouvu se proto nevztahují ustanovení zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, a to ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c. uvedeného zákona.

  • Věk 18 let a více
  • Platný 1 doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas)
  • Movitý předmět k zástavě

Důležitý je dobrý stav, funkčnost a příslušenství (od toho se odvíjí konečná cena / nejvíce peněz dostanete za nové a nepoškozené věci s doklady, v originální krabici).

Věci musí být ve výhradním vlastnictví, nesmí pocházet z trestné činnosti, ani být součástí exekučního soupisu, majetkové podstaty v insolvenčním řízení, ani na nich nesmí neváznout žádná faktická nebo právní vada.

  • Kalkulace ceny – náš pracovník vypočítá cenu a udělá vám finanční nabídku
  • Sepsání smlouvy o zápůjčce

Ochranná lhůta:

  • 2 pracovní dny po zavolání
Seznam věcí, které zastavujeme:

Shares
Share This