ZÁSTAVA A VÝKUP ZLATA

Pokud potřebujete zastavit nebo prodat zlato, jsme tady pro vás.

Od nás dostanete okamžitou ZÁPŮJČKU peněz PROTI ZÁSTAVĚ ZLATA, popřípadě vám nabídneme peníze za výkup. Samostatné půjčky, bez ručení věcmi neposkytujeme!!! Vždy je zápůjčka proti zástavě.

U zástavy nabízíme:

 • 18 let
 • Ověření zlata
 • Kalkulace ceny
 • Vyplacení hotovosti
 • nízký úrok

u zápůjčky se zástavou zlata do 20 tisíc Kč 10 % týdně

u zápůjčky se zástavou zlata 20-100 tisíc Kč 2,5 % týdně

Podmínky zástavy:

Smlouva o zápůjče proti zástavě movité věci, je sjednána mezi dlužníkem a věřitelem, který je provozovatelem zastavárenského závodu. Při poskytnutí zápůjčky byla věřiteli přenechána movitá věc a nevzniká mu tak právo na vrácení peněz. Svoji pohledávku v případě nezaplacení dluhu zhojí pouze zpeněžením přenechané věci. Na tuto smlouvu se proto nevztahují ustanovení zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, a to ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c. uvedeného zákona.

 • Věk 18 let a více
 • Platné 1-2 doklady totožnosti

Od 20 tisíc Kč zápůjčky proti zástavě zlata, budeme potřebovat dva platné doklady totožnosti (občanský průkaz, pas).

 • Zlato k zástavě

Můžete nám nabídnout zlato v jakékoli ryzosti a formě. Přijímáme: zlaté úlomky, náramky, prsteny, náušnice, řetízky, vzácné mince, zlaté zuby. Podívejte se na punc, který je pro nás důležitý (obrázek podle puncovních značek = obraz zvířete). S puncem má zlato větší hodnotu. Věci musí být ve výhradním vlastnictví, nesmí pocházet z trestné činnosti, ani být součástí exekučního soupisu, majetkové podstaty v insolvenčním řízení, ani na nich nesmí neváznout žádná faktická nebo právní vada.

 • Kalkulace ceny
 • Sepsání smlouvy o zápůjčce
 • U zápůjček nad 20. tisíc Kč požadujeme tyto výpisy z registrů:
 • centrální exekuce (www.ceecr.cz)
 • insolventní rejstřík
 • centrální registr půjček (www.solus.cz)
 • výpis z registru bankovních (www.cbcb.cz)
 • další registry

Ochranná lhůta:

 • Ochranná lhůta je 2 dny po zavolání

U výkupu zlata:

 • 18 let
 • Ověření zlata
 • Kalkulace ceny
 • Vyplacení hotovosti

Shares
Share This